Sedan den 1 december 2010 ligger huvudansvaret på arbetsförmedlingen att få ut nyanlända invandrare i jobb, enligt etableringsreformen.

Lagen vänder sig till nyanlända som har fått uppehållstillstånd som flyktingar. Men arbetsförmedlingen redovisar låga siffror.

Enligt AF:s egen statistik för Vetlanda kommun, som tidningen har tagit del av, har ytterst få lyckats ta sig ut på arbetsmarknaden.

Mindre än fem personer finns ute på arbete varje månad och då med eller utan stöd samt nystartsjobb.

Men enligt arbetsförmedlingens sakområdesspecialist gällande etableringen i Småland, Hans–Göran Johansson, ligger snittet på de som är ute på jobb varje månad på ungefär tre personer.

Enligt statistiken går det dock inte att utläsa om någon har ett jobb utan stöd.

Har någon fått ett jobb?

– Enligt statistiken har de fått det, säger Hans–Göran Johansson.

Vid utgången av september månad i år var 103 personer inskrivna med etableringsinsatser i Vetlanda kommun.

Tycker du att ni har misslyckats?

– Jag tycker inte det, jag vill inte säga att vi har misslyckats, menar Hans–Göran Johansson.

Annons

Sedan starten den 1 december 2010 har sammanlagt 179 stycken skrivits in på etableringsinsatser i Vetlanda kommun.

– Vi kan ha jobbat med fler, det är en otroligt rörlig grupp.

Hur många av dessa 179 har ett riktigt jobb?

– Det vågar jag inte säga. Det är sådan statistik som vi måste specialbeställa.

Etableringstiden, tiden som en individ är inskriven i programmet, ligger på två år.

– Maxtiden är på två år, men vår ambition är att den ska vara kortare innan de är ute i reguljära studier eller arbete.

Språket kan många gånger vara ett hinder för att få ett jobb, men det behöver det inte vara, tycker Hans–Göran Johansson.

– Jag tycker det är klokt att börja jobba med dem i ett tidigt arbetsperspektiv. Tidigare hade kommunerna hand om hela integrationsprocessen, och det såg olika ut i hela landet.

– Nu har du oavsett var du bor i landet samma integrationsmöjlighet, säger Hans–Göran Johansson.

Johansson förklarar vidare att språkundervisningen står för hälften av tiden under etableringsinsatserna.

– Vi delar ansvaret med kommunerna. SFI står för 50 procent, och de andra arbetsförberedande aktiviteterna står vi för. Språket ska inte vara ett hinder för att få ett jobb, tycker Hans–Göran Johansson.

Fakta: Etableringsinsatser i Vetlanda

Första januari 2013: Var 68 inskrivna i Vetlanda och mindre än fem hade jobb.

Sista september 2013: Hade 103 personer i Vetlanda etableringsinsatser och mindre än fem hade jobb.

Snittet: Enligt arbetsförmedlingens sakområdesspecialist gällande etableringen i Småland, Hans–Göran Johansson, ligger snittet på de som är ute på jobb varje månad på ungefär tre personer.

Källa: Arbetsförmedlingens statistik.