Vetlanda-Posten

Annons

Pandemi

En pandemi är när en infektionssjukdom (till exempel influensa) snabbt sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land. Epidemi är när en sjukdom sprids snabbt inom ett land. (Källa: krisinformation.se)