Annons

NFC

Nationellt forensiskt centrum, NFC (tidigare SKL), är en nationell resurs för svenskt rättsväsende på kriminalteknikområdet. NFC genomför bland annat forensiska undersökningar inom dna, dokument och urkundsförfalskning, it-forensik, fingeravtryck, skoavtryck, droger, gifter och alkohol brand och miljöbrott. (Källa: polisen.se)