Annons

Hemtjänst

Hemtjänst innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i hemmet. Hemtjänst kan exempelvis bestå av hjälp och stöd med personlig omvårdnad, inköp, måltider, tvätt och städning, ledsagning, trygghetslarm och anhörigavlösning. Det är den enskildes behov som avgör vilka insatser denne kan få och personer beviljas hjälp med sådant som de själva inte kan utföra eller kan få tillgodosett på annat sätt. (Källa: jonkoping.se)