Annons

Pension

Pension är ersättning från arbetsgivare, försäkringsbolag eller fond till den som permanent förlorat en inkomst. Ofta avses ålderspension. I Sverige finns en skattefinansierad grundpension (garantipension) för dem som inte har haft någon inkomst och en inkomstpension som bekostas av arbetsgivaren.