Annons

Villainbrott

Villainbrott beskriver inbrott riktade mot villor eller radhus. Traditionellt sett har de ofta beskrivits som ett sommarfenomen. Statistiken från mitten av 2000-talet och framåt visar dock ett annat mönster, nämligen en kraftigt förhöjd nivå det fjärde kvartalet. (Källa: Brottsförebyggande rådet)