Annons

Räddningstjänsten

En kommuns räddningstjänst kan ha olika namn, enligt vad varje enskild kommun bestämmer. Räddningstjänst är vanligast idag, men även benämningarna Brandförsvar, Räddningskår och Brandkår förekommer. Ett stort antal kommuner har bildat kommunförbund tillsammans med en eller flera grannkommuner för gemensamma räddningstjänster.