Vetlanda-Posten

Annons

Översatt litteratur

Översatt litteratur är namnet på en artikelserie från Jönköpings-Postens kulturredaktion om översatt litteratur. Den innehåller recensioner av nyutgiven litteratur från olika språkområden och intervjuer med översättarna till verken.