Annons

Studentbaler

Studentbaler är en formell bal eller annan ansamling av studenter som avslutat sin utbildning vid gymnasieskola, läroverk eller annan liknande skolform. Den hålls vanligtvis under slutet av läsåret