Annons

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyråns, SCB, främsta uppgift är att förse kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det sker i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter, men SCB har även kunder inom det privata näringslivet och bland forskare. (Källa: scb.se)