Annons

Serveringstillstånd

En näringsidkare som ska sälja alkohol måste inneha ett Serveringstillstånd (alt. utskänkningstillstånd eller alkoholtillstånd). En ansökan om serveringstillstånd bedöms utifrån alkohollagens krav - att den sökande med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Det krävs också att serveringen ska ha ett kök för allsidig matlagning, att serveringsstället ska tillhandahålla lagad mat och att serveringsstället ska vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt.