Annons

Vattenbrist

Vattenbrist kan uppstå vid längre perioder av torka och/eller vid minskad nederbörd. Det kan också uppstå vid andra störningar i vattenförsörjningen, exempelvis skador på vattenledningsnät och liknande.