Annons

Moderaterna

Moderata samlingspartiet (M), vanligen Moderaterna och ibland Nya Moderaterna, är ett liberalkonservativt politiskt parti i Sverige. På partiets valsedlar anges partibeteckningen Moderaterna. Moderaterna samlingspartiet antog sitt nuvarande namn 1969 som ersatte det tidigare Högerpartiet som använts från 1952, och som grundades som Allmänna valmansförbundet 1904.