Annons

Budgetpropositionen

Budgetpropositionen är den svenska regeringens förslag till statsbudget för följande budgetår. Den innehåller bland annat finansplan, nationalbudget, anslag till olika ändamål och även förslag till inkomst- och utgiftsramar. Regeringen kan lämna förslag till ändringar i statens budget under ett pågående budgetår, så kallade ändringsbudgetar. De lämnas på våren i samband med den ekonomiska vårpropositionen (vårändringsbudget) samt på hösten i samband med budgetpropositionen (höständringsbudget).