Annons

Jordbruk

Jordbruk är den delen av lantbruksverksamhet som handlar om spannmålsproduktion, djurhållning och liknande - inte skogsbruket.