Annons

Nato

Nato (eng: North Atlantic Treaty Organization) är en militär allians som fastställdes genom undertecknandet av det Nordatlantiska fördraget den 4 april 1949. Den utgör ett system med kollektivt försvar där dess medlemsstater är överens om att ömsesidigt försvara varandra mot yttre angrepp.