Vetlanda-Posten

Annons

Miljöbrott

Miljöbrott drabbar till skillnad från många andra brott oftast inte en enskild individ utan den yttre miljön, till exempel markområden, vatten eller ekosystem. Ibland har miljöbrotten effekter som kan påverka kommande generationer. Miljöbrott omfattar ett stort antal handlingar som skadar miljön och människors hälsa. Exempel på brott som regleras i miljöbalken är miljöfarlig kemikaliehantering, brott mot områdesskydd, artskyddsbrott, otillåten miljöverksamhet, otillåten avfallstransport och nedskräpning. (Källa: polisen.se)