Annons

Golf

Golf är en sport där det gäller att slå en boll med klubbor och få ner den i ett hål med så få slag som möjligt. Denna precisionssport saknar standardiserade spelområden - alla banor ser olika ut. Banorna har nio eller 18 hål. Bollen slås ut från en utslagsplats (tee) och hålet finns på en jämnare del av gräsbanan som kallas green.