Om tidningen

Vetlanda-Posten (VP) bildar tillsammans med Smålands-Tidningen, Smålands Dagblad och Tranås-Tidning SmT-gruppen.

Vi är en del av Hall Media som ger ut tio lokala morgontidningar. VP kommer ut sex dagar per vecka och betecknas som oberoende liberal.

Vår affärsidé

Vi skall erbjuda våra läsare och annonsörer ett brett utbud av innehåll med högt läsvärde som speglar och är anpassat till dagens lokala samhälle.

Historik

1893: Det första provnumret av Vetlanda-Posten. Tidningens grundare var Theodor Ström.

1905: Tidningen sålde i över 1 000 exemplar.

1960: Smålands-Tidningen Tryckeri AB köper Vetlanda-Posten. Förstasidan med enbart annonser försvinner. Samtidigt blev Vetlanda-Posten en morgontidning.

1993: Tryckningen flyttas över till nytt tryckeri i Jönköping. Herenco Press AB tar över. Tidningen byter format och övergår från Berlinerformat till Broad sheet (fullformat).

2013: Tidningen byter format igen till det behändigare tabloidformatet.

,