Vetlanda-Posten

Annons

Om oss

Vetlanda-Posten (VP) bildar tillsammans med Smålands-Tidningen, Smålands Dagblad och Tranås-Tidning SmT-gruppen.
Vi är en del av Hallpressen som ger ut nio lokala morgontidningar och ägs av Herenco-koncernen.
VP kommer ut sex dagar per vecka och betecknas i dag som oberoende liberal.

Vår affärsidé
Vi skall erbjuda våra läsare och annonsörer ett brett utbud av innehåll med högt läsvärde som speglar och är anpassat till dagens lokala samhälle.

Historik

1893: Det första provnumret av Vetlanda-Posten. Tidningens grundare var Theodor Ström.

1905: Tidningen sålde i över 1 000 exemplar.

1960: Smålands-Tidningen Tryckeri AB köper Vetlanda-Posten. Förstasidan med enbart annonser försvinner. Samtidigt blev Vetlanda-Posten en morgontidning.

1993: Tryckningen flyttas över till nytt tryckeri i Jönköping. Herenco Press AB tar över. Tidningen byter format och övergår från Berlinerformat till Broad sheet (fullformat).

2013: Tidningen byter format igen till det behändigare tabloidformatet.