Smålands Idrottsförbund utsåg under året Vetlanda kommun som ”Årets idrottskommun”. Bakgrunden är att Vetlanda kommun de senaste åren jämförelsevis uppfört så många nya idrottsanläggningar. Jens Harrysson på Smålandsidrotten menar att utmärkelsen ger en bra grogrund för att diskutera hur man kan tänka kring barn- och ungdomsidrott.

Idrotten har inga problem att locka till sig barn och ungdomar. Problemet är att så många slutar för tidigt. Vi vill att man ska fortsätta idrotta längre. I första hand ska idrott vara kul. Nu vill vi att föreningar i Vetlanda ska gå samman och enas om en modell för Vetlanda, säger Harrysson.

Fritidskonsulent Mats Källqvist på Vetlanda kommun säger att ett problem kan vara att barn inriktar sig på en idrott för tidigt.

Jag tror att alltför många tröttnar på att träna en idrott flera gånger i veckan plus ett tufft spelschema på helgerna. Föreningar borde vara generösa och underlätta så att barn och ungdomar kan hålla på med fler idrotter samtidigt. Detta är inget som hämmar utan är istället bra för både den fysiska och sociala utvecklingen, säger Källqvist.

Jens Harrysson poängterar att man kan engagera sig på flera olika sätt i en förening.

Människan vill finnas i ett socialt sammanhang och då är föreningslivet ypperligt. Vill man exempelvis inte tävla så kan man ta en ledarroll i föreningen. Forskningen visar också att de som motionerar har lättare att få bra betyg vilket är en viktig aspekt, säger Harrysson.

Den som ”kläckte idén” med en Vetlandamodell är Nick Carlsson, idrottschef och ansvarig för idrottsgymnasiet i Vetlanda. Själv var han en framgångsrik hockeyspelare i bland annat Team Boro på sin tid. Han framhåller dock att han under ungdomsåren höll på med flera olika idrotter.

Att hålla på med olika slags träning är väldigt bra för att träna kroppskontroll. Som fotbollsspelare får man med säkerhet bättre löpteknik om man också håller på med exempelvis friidrott, säger han.

Den 18 oktober hålls en föreläsning om Vetlandamodellen på Njudungsgymnasiet.