Kommunstyrelsen har fått ett medborgarförslag på sitt bord om att kommunen ska sätta upp hundlatriner.

Enligt förslagsställaren diskuteras det mycket på sociala medier om hundbajs på gräsmattor och trottoarer. Ydrebon vill att kommunen ska sätta upp hundlatriner. Vidare hänvisas det i förslaget till att de flesta kommuner runt omkring i Sverige har hundlatriner och de skulle lösa det mesta av problemet med hundbajset:

– Kommunstyrelsen har tagit till sig av synpunkterna och givit kommunchefen tillsammans med tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma till oss politiker med ett förslag som gäller alla tätorter i Ydre kommun, berättar det centerpartistiske kommunalrådet Sven-Inge Karlsson.