Det behövs det ett mer systematiskt arbete för att värna det demokratiska samtalet anser regeringen. I veckan lanserade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) en handlingsplan med riktade insatser mot ovan nämnda yrkesgrupper.

Bland annat ska Brottsofferjouren stärkas för att kunna fungera som ett stöd för de som utsätts. Regeringen vill också skärpa straffbestämmelserna för olaga hot, ofredande, grovt förtal och förolämpning, lagändringarna förelås träda i kraft vid årsskiftet.

I en uttryckte Alice Bah Kuhnke en förhoppning om att fler utsatta ska våga anmäla.

Polisen ska prioritera brott som hotar åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Det vi nu skriver i handlingsplanen är att vi också kommer att ställa krav på återrapportering. Det här är en prioriterad fråga för regeringen och det är en prioriterad fråga för polismyndigheten, då bör vi också se svart på vitt hur de lever upp till de här prioriteringarna.

I handlingsplanen konstateras att den digitala utvecklingen gjort det lättare både att framföra och sprida hot och hat. Kränkningarna på nätet tenderar också att vara både grövre och mer omfattande än de utanför nätet.

Vi har granskat hur hat och hot drabbar förtroendevalda som verkar i kommunerna i vårt spridningsområde, det vill säga Vetlanda, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Aneby och Ydre kommuner. Vår granskning visar att många politiker utsatts för trakasserier, främst via nätet. Men det är vanligt att man avstår från att anmäla. I dag saknar också flera kommuner rutiner för hur frågorna ska hanteras.