Det var den sjunde april i år som en man i 35-årsåldern miste livet på en fest i en lägenhet i Vetlanda. Han knivskars i halsen och förblödde. Mannen i 25-årsåldern vistades på samma fest och greps på plats. I slutet av augusti månad hölls tingsförhandlingarna under fyra dagar. På tisdagen kom domen mot mannen. Domen är på 68 sidor och redogör för det som framkommit under rättegångens fyra dagar.

När det gäller mordförsöket mot sin kompis före själva mordet på en annan person, konstaterar rätten att strypgreppet har varit mycket allvarligt. Enligt rättsintyget är det ovanligt med så kallade petekier på överlevande strypoffer. Att den jämnårige mannen inte förlorade medvetandet kan förklaras av att det bara var venerna som stängdes, inte artärerna.

Strypgreppet avslutades inte frivilligt och den åtalade var vid gärningstillfället likgiltig inför att strypgreppet kunde få dödlig utgång, konstaterar rätten. Den dömde mannen hade således ett så kallat likgiltighetsuppsåt och det finns inga förmildrande omständigheter som skulle ändra rubriceringen till dråpförsök.

Inte trovärdig

Rättsläkarens uppgifter i rätten, hur knivskärningen i sovrummet gått till, talar enligt tingsrättens mening mycket starkt emot att skadan uppstått så som den åtalade uppgett. Rätten anser också att den åtalades uppgift om hur kniven hamnat i sängen är märklig. Flera personer har vittnat om hur de suttit i sängen under kvällen men ingen har känt av kniven, som han berättat att han slängt där.

Tingsrätten har kommit fram till att den åtalade hade en kniv med sig i badrummet, och det framstår som osannolikt att det skulle vara fråga om en annan kniv än den aktuella brytbladskniven. Mot denna bakgrund är den åtalades uppgifter om att han slängde in kniven i sovrummet och råkade ta den i samband med bråket med mannen som förlorade livet, motbevisade. Istället är det visat att han hade tagit kniven senast före mordförsöket på sin kompis.

Likgiltig

Kan det då ha handlat om nödvärn från den åtalades sida? Inget vittne har uppgett att mannen som senare dödas, ska ha utdelat något våld mot den åtalade. Rättsläkaren finner heller inga skador på den åtalade som skulle styrka att han fått ta emot våld.

Hade han då uppsåt att döda mannen i 35-årsåldern? Angreppet i form av en svepande/svingande rörelse var direkt riktat mot halsen och utdelades med viss kraft, i princip vinkelrätt mot halsen. Med hänsyn till det utomordentligt farliga våldet och till den åtalades sinnesstämning anser tingsrätten att han just när knivskärningen skedde var likgiltig för om mannen skulle dö. Att han sen efteråt drabbades av panik och ringde SOS ändrar inte denna bedömning.

Relaterat till artikeln

Tingsrätten har funnit att mannen som dog, konfronterade den åtalade verbalt. Mannen i 35-årsåldern ska ha varit berusad och irriterad, men slog inte den åtalade, konstaterar rätten i din dom. Istället ska mannen tidigare på kvällen varit helt lugn och på bra humör. Även om det hade varit lämpligare att ringa polisen direkt istället för att konfrontera den åtalade, så har det inte varit fråga om någon sådan provokation som kan påverka rubriceringen. Inte heller i övrigt har några sådana förmildrande omständigheter framkommit som ger anledning att rubricera gärningen som dråp. Den åtalade ska därför dömas för mord.

Skadestånd

När det gäller gärningarnas straffvärde konstaterar rätten att händelserna den 7 april 2018 har varit mycket allvarliga. Det är fråga om två svåra brott i tät följd riktade mot två personer. Inte i något fall har det varit fråga om någon provokation som har betydelse i straffrättsligt hänseende.

Ett sammantaget och rimligt straffvärde för mordförsöket och mordet är fängelse i 17 år. Till detta kommer straffvärdet för den grova misshandeln. Det sammanlagda straffvärdet motsvarar då fängelse i 18 år.

Tingsrätten har begärt in läkarintyg om särskild personutredning och av den framkommer att den åtalade inte led av någon psykisk störning, varken vid gärningen eller vid undersökningen.

Den dömde mannen ska dessutom betala flera skadestånd. Familjen till den mördade mannen får sammanlagt över 250 000 kronor jämte ränta i skadestånd. Den jämnårige kamraten som utsattes för mordförsöket och den grova misshandeln får totalt 158 000 kronor jämte ränta.

Relaterat till artikeln