Det var inte bara årets utan även mandatperiodens första sammanträde när kommunstyrelsen träffades på tisdagen. Kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson (KD), säger att en av de viktigaste frågorna på dagordningen var frågan om hur kommunen ska hantera boendesituationen för äldre i Sävsjö, vilket tidningen rapporterade om i förra veckan.

Relaterat till artikeln

– Vi gick vidare enligt hur vi beslutade i utskottet innan jul. Det är angeläget att jobba på så att det händer något. Det är många som vill se ett konkret resultat. Bland annat diskuterade vi vikten av att beslutet förankras inte bara i socialnämnd och Sävebo, som får i uppdrag att bygga, utan även i pensionärsrådet, säger kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson (KD).

Förslaget ska även upp i kommunfullmäktige men innebär att man avsätter 300 000 kronor till en inledande studie.

Relaterat till artikeln

Kommunstyrelsen tog även upp ett antal medborgarförslag, däribland om belysning längs motionsstråket vid Mejensjö.

Kommunen kommer att se över sina gång- och cykelvägar för att kunna ta beslut kring nödvändiga åtgärder framöver.

Foto Martina Quinn

– I nuläget är det inte aktuellt med den här belysningen men vi har inte avfärdat det då vi vet att det är en populär runda. Däremot bestämde vi oss för att vi behöver se över våra gång- och cykelvägar så vi vet var vi behöver investera. Och därför ska vi ge gata/park i uppdrag att se över detta under våren. Förslaget är ett bra initiativ och när vi har koll på hur det ser ut kan vi ta beslut om det till budgetarbetet, säger Stefan Gustafsson.

Relaterat till artikeln

Slutligen beslutades även att man ger Vänsterpartiet en insynsplats i kommunstyrelsen liknande den man haft under föregående mandatperiod.

– Det är nog bara i Sävsjö ett parti med endast ett enda mandat i fullmäktige får en plats i kommunens regering. Men jag tror det är bra, kommenterar Stefan Gustafsson.