Medan diplomater och forskare ser hotet om en invasion från Ryssland som en ren fantasi, pekar de som vill ge alltmer pengar till militären på att Ryssland faktiskt annekterat Krim och dessutom deltar i inbördeskriget i östra Ukraina.

Det är svårt att se hur annekteringen av Krim skulle vara ett tecken på att Ryssland hotar Sverige. Krim var ryskt till dess att Chrusjtjov på 60-talet gav det till Ukraina och i östra delen av det landet vill en stor del av befolkningen söka stöd i Ryssland i motsats till den västra delen som söker anslutning till Nato. Vad har det med Sverige att göra?

Frågan är om denna miljardrullning till militären, 84 miljarder till år 2025, inte mer handlar om Natos krav på att två procent av BNP ska läggas på militären. Nu ges fortsatta löften om pengar fram till 2030, allt för att uppfylla Natos krav och låta militären fortsätta leka krig med andra till tänder rustade länder.

Har vi råd? Tydligen har vi det, medan välfärden uppvisar allt större sprickor på allt fler områden. Vi accepterar att unga män skjuts i förorterna, för vi har inte råd med fler vuxna till förskola, skola och fritidsverksamhet.

Vi accepterar att patienter dör på akutmottagningar och i vårdköer för vi har inte råd med fler sjuksköterskor och vårdplatser. Vi accepterar att omsorgen av äldre alltmer blivit larmknappar och mikrad mat i stället för en hand att hålla i och någon att prata med. Är det verkligen det vi vill?

CILLA SVANE,

INGER RAABY,

Kvinnor för fred

Relaterat till artikeln