Det här skriver Region Jönköpings län i ett pressmeddelande på torsdagseftermiddagen. På uppdrag av Region Jönköpings län har nu en oberoende konsult utrett anmälningarna och slutsatserna kommer sammanställas i en rapport.

Region Jönköpings län skriver i pressmeddelandet att ledningen i regionen samt ledning för Smålands Musik och Teater har informerats övergripande om utredningen och dess slutsatser.

Också de personer som har anmälts i de tolv fallen har informerats och givits möjlighet att "lämna sina synpunkter".

Den utredning som gjorts visar att fem av de tolv anmälningarna kan klassas som kränkningar och av de fem bedöms två som mycket allvarliga.

– Vi har nolltolerans mot alla former av kränkningar och att detta agerande också strider mot Region Jönköpings läns värdegrund. Vi kommer nu att analysera rapporten och bedöma vilka åtgärder som måste vidtas, säger Joakim Silva, HR-direktör, i pressmeddelandet.