PÅ MÅNDAGEN

Sorgen över de döda är påtaglig och därför måste vi nu också rannsaka hur detta kunde inträffa.

Det går inte att skydda sig mot allt men om utvisningarna fungerat som de borde hade kanske den papperslöse gärningsmannen inte varit i Sverige längre.

DET ÄR

Problemet har funnits i många år och har bara växt under den rödgröna regeringens tid i Rosenbad. Faktum är att vi inte vet vilka människor som finns i Sverige.

Sedan Miljöpartiets uppgörelse med Allianspartierna 2011 har papperslösa rätt till sjukvård och skolgång. Moderaterna under Fredrik Reinfeldt gjorde många misstag, detta hör till de större.

Men efter hans avgång har Moderaterna svängt och står för en mer klassisk moderat politik. Det gäller också i fråga om papperslösa.

Sedan maktskiftet 2014 är det huvudsakligen S, MP och V som ser till att det fortsätter vara lätt att gömma sig i Sverige.

INRIKESMINISTER

2016 gjordes totalt 18 857 så kallade inre utlänningskontroller, det vill säga, kontroller som görs för att fastställa att människor har rätt att vistas i Sverige. Det var med god marginal det lägsta antalet det senaste sju åren.

Alliansen gjorde ett försök att komma åt detta under sin tid vid makten.

Polisen gavs i uppdrag att prioritera arbetet med att verkställa utvisningsbeslut genom att öka antalet inre utlänningskontroller.

Protesterna blev massiva. Ordet rasism förekom flitigt och även i riksdagen var motståndet kompakt.

Maria Ferm, MP:s rätts- och migrationspolitiska talesperson vid tillfället, sade att MP var djupt kritiskt till att Alliansen prioriterade utvisningar.

NUVARANDE

Han menade att polisen borde ägna sig åt att lösa bostadsinbrott istället för att göra avvisningar. Som att just dessa två verksamheter skulle stå mot varandra.

Han var dock långt ifrån ensam i sin kritik.

Så när statsminister Stefan Löfven (S) nu uppger att han är frustrerad över att den misstänkte gärningsmannen inte har utvisats tidigare bör han också fundera på varför detta inte har skett. Hans parti bär en stor del av skulden till detta.

Vad värre är - det fortsätter att göra det.

LÖFVEN

Socialdemokraterna i Göteborg är ett exempel.

Där erbjuds illegala immigranter alltjämt bistånd av socialtjänsten. Det är självklart att det blir ett stort problem när incitamenten att gömma sig i Sverige är så stora.

Det är inte säkert att attentatet i Stockholm hade undvikits om utvisningarna hade fungerat bättre.

Men det hade kunnat göra det.