I våras skickades en kallelse ut till de som gjorde värnplikten på Ing 2 eller Ingenjörskompaniet i Boden år 2006-2010. Just nu pågår den elva dagar långa repetitionsutbildningen med cirka 80 pliktpersonal.

Bakgrunden är att det är ett skärpt omvärldsläge i närområdet, berättar kompanichefen Henrik Andersson och fortsätter:

Det andra är de utmaningar vi haft i vårt rekryteringssystem de senaste åren. Det går tungt att få in folk. Vi fyller inte förbanden så som vi hoppats.

Syftet med övningen är att repetera upp kunskaper som soldaterna skaffade sig för snart tio år sedan men också att utbilda dem i ny materiel.

Henrik Andersson beskriver andan som god bland pliktpersonalen.

Jag måste säga att det är positivt över lag. Sen har jag förståelse för att de alla lämnat något hemma, säger Henrik Andersson.

På en grusväg på Ränneslätt är en grupp soldater i full gång med övning. Blind sprängdeg ska förberedas för att placeras i en vägtrumma.

Det känns som det var igår, säger soldaten Sonny Dahlberg, medan han virar ett sista lager byggtejp runt plasten.

Han är en av soldaterna som gjorde värnplikten på Ing 2 för närmare tio år sedan. Han har sedan dess arbetat ett antal år inom försvarsmakten i Eksjö, men jobbar i dag som säljare i Linköping.

Han upplever att det finns en förståelse varför övningen genomförs.

Vi är alla medvetna om hur omvärlden ser ut idag, menar Sonny Dahlberg.

Bland de som kommit tillbaka till Ing 2 känner han igen flera ansikten.

Vissa av oss gjorde värnplikten tillsammans, att ses är den roliga delen av det här, säger Sonny Dahlberg.