Den senaste tidens regn har ställt till stora problem för boende längs vattendrag på olika platser i länet. I Värnamo kämpar räddningstjänst och kommun med stigande vattennivåer i Lagan som rinner genom stan.

I Vetlanda är Vetlandabäcken en uppsamlare av dagvatten och här har kommunen jobbat aktivt för att kunna ta emot stora regnmängder, som spås bli vanligare med klimatförändringar.

— Vi har klarat oss rätt bra. Det har inte varit några extrema nivåer här än, säger mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt.

Han visar upp det senaste projektet, som delvis finansierats med statliga medel från Boverket, en så kallad sväm-plan i Mogärdeparken. Där gick tidigare Vetlandabäcken rakt genom med skarpa, sluttande kanter intill. Nu har bäcken grävts ut och slingrar sig fram, samtidigt som området intill sluttar ner mot bäcken. På så vis ges bäcken möjlighet att svämma över vid höga flöden och vattnet ska då inte påverka intilliggande fastigheter negativt.

— Det ser du redan nu, att det fungerar som det är tänkt.

Arbetat långsiktigt

Per-Olof Högstedt berättar att kommunen successivt jobbat med frågan i flera år, ända sedan 1990-talet. Man tar ett projekt i taget.

— Bland annat uppe vid Tjustkulle så fördröjer vi vattnet och har gjort en del våtmarksområden med översvämningsytor. Vi har också byggt om två broar i centrala Vetlanda för att få en bromsande effekt, på Prästgatan och Trädgårdsgatan, säger Högstedt.

— Det är bättre att det svämmar över här i parken än att det svämmar in i fastigheter. Men det här är ingen garanti. Vi har ingen spåkula att titta in i men vi har gjort olika åtgärder för att minska översvämningsriskerna.

I centralorten är Vetlandabäcken lågpunkten, det är där som dagvattnet rinner ner.

— Ju mer vi bygger, desto snabbare kommer vattnet från hårdgjorda ytor. I nybyggda områden har vi med oss den här frågan men det är svårare i befintliga områden.