– Så vitt vi kan bedöma finns det ingen stor anledning till oro för någon större miljöpåverkan, men det pågår ett utredningsarbete och några akuta miljöåtgärder för att begränsa en eventuell påverkan, säger Morgan Miledal, insatsledare vid Höglandets räddningsförbund.

– Vi har jobbat med att kontrollera eventuella utsläpp av de oljor och vätskor som finns i turbinhuset och i vindkraftverket i stort, så att det inte skulle komma ut i miljön.

Enligt insatsledaren handlar det om en unik händelse. Han känner inte till något vindkraftverk som havererat och fallit ihop på liknande sätt.

– Mig veterligen så har inte det här inträffat någon gång förut, säger Morgan Miledal.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, som är tillsynsmyndighet när det gäller den aktuella vindkraftparken, uppdaterade under fredagen med information på sin hemsida, där man skriver att det har läckt ut omkring 2 000 liter olja och glykol på området.

Länsstyrelsen skriver också att området kommer att saneras så snart det är möjligt, och att man, tillsammans med andra berörda parter, gör bedömningen att det inte finns någon stor risk för att oljan och glykolen ska spridas vidare.