I ålder skiljer det inte mycket mellan de båda tonåringarna, men hon är under 15 år och han är äldre än 15.

Eksjö tingsrätt dömer mannen för våldtäkt mot barn men friar honom i fråga om övergrepp i rättssak.

Straffet blir ungdomstjänst i 150 timmar, varav 90 timmar redan anses avtjänade genom den månad mannen varit frihetsberövad sedan händelsen uppdagades i mars. Hänsyn har då också tagits till mannens låga ålder.

Den dömde ska också betala flickan 115 000 kronor i skadestånd, ett belopp som är praxis när någon döms för våldtäkt.

Inte på plats

När rättegången hölls var inte flickan närvarande personligen utan enbart videoförhör spelades upp.

Åklagaren hade tidigt flaggat för att målsäganden inte skulle vara på plats i rättssalen. Ändå meddelade försvaret inte förrän dagen före rättegången att de motsatte sig uppspelning av förhören. Detta eftersom de då inte skulle få chans att ställa frågor till målsäganden.

I domen är tingsrätten kritisk till att försvaret dröjde för länge med att begära någon annan åtgärd.

Tingsrätten konstaterar sedan i domen att inspelade polisförhör visserligen har lägre bevisvärde men att flickan lämnat en ”rättfram, nyanserad och självständig berättelse” utan överdrifter.

Kände inte varandra

Mannen berättade under rättegången att han och målsäganden inte kände varandra förrän dagen innan händelsen. Då hade de träffats hemma hos en kompis till flickan. Han påstod att han inte visste att flickan var under 15 år. Enligt honom hade hon varit den pådrivande, bland annat genom att skicka många meddelanden på snapchat. Först efter att tag började han skicka komplimanger tillbaka, sa han.

Enligt den unge mannen kom de båda överens om att ha sex och bestämde träff dagen därpå vid bibliotekets toalett.

Kompisar till både den åtalade och målsäganden vittnade under rättegången om att den åtalade visst kände till målsägandens ålder. Ena vittnet hade också sett att båda skrev på snapchat till varandra om att ha sex dagen efteråt.

I videoförhören som spelades upp i rättegången berättade flickan att hon visst talat om sin ålder för den åtalade.

Ingen relation

I sina domskäl förklarar tingsrätten att den först prövade om den åtalade kände till att målsäganden var under 15 år. Där blev slutsatsen att det gjorde han och därmed kunde han dömas för brott.

Nästa fråga blev då om det fanns skäl att bedöma brottet som mindre allvarligt. Enligt flera utslag i Högsta domstolen går det, under vissa omständigheter, att döma förövare för sexuellt utnyttjande av barn i stället för våldtäkt om offret är strax under 15 år och de haft sex frivilligt. Men då måste parterna också ha haft en ömsesidig kärleksrelation som pågått under en tid.

Enligt Eksjö tingsrätt hade de båda tonåringarna ingen sådan ”ömsesidig kärleksrelaterad frivillig sexuell samvaro”. Därför döms den tonårige mannen för våldtäkt mot barn. Av samma skäl görs inget undantag från praxis i fråga om nivån på skadeståndet till offret.