Enligt kontraktet skulle nybyggnationen av Mogärdeskolan från början vara färdig i juni 2018. Nu kan man konstatera att så inte blir fallet. Fastighetschef Joakim Öhman säger i en mejlväxling att han har varit lite oroad av byggets fortskridande under våren. Han har dock fått bekräftelse från entreprenören Nässjö Bygg samt av underentreprenörer att tidplanen håller. För några veckor sedan fick tekniska kontoret dock beskedet att nybyggnationen är försenad.

– Vi vet fortfarande inte omfattningen av förseningen. Det vi däremot vet att entreprenadens andra del, som gäller renovering, kommer bli förskjuten, säger Öhman till Vetlanda-Posten.

Träff med skolan

Det har tidigare varit förseningar när det gäller nybyggnationen, men de har orsakats av hinder som inte berodde på entreprenören. Öhman klargör att förseningen från juni till augusti inte beror på entreprenören. Vad det nu är för orsaker hos entreprenören som medfört ytterligare förseningar väljer Öhman att inte svara på i nuläget men lovar att återkomma. Han säger dock att en träff är inbokad med skolan. Under hela våren har man hållit en tät dialog med skolan för att ha en reservplan om det skulle bli förseningar.

– Vi kommer att ha en träff med skolan under fredagen. Vi får se vad mötet ger. Vilka konsekvenser det blir för verksamheten kan jag i nuläget inte svara på, säger Öhman.

Vite aktuellt

En konsekvens som förseningen kommer medföra är given, då entreprenören Nässjö Bygg inte följer kontraktsskrivningen.

– Det kommer bli aktuellt med ett förseningsvite som kommer belasta entreprenören. Detta är inget ovanligt och något vi har varit med om ett antal gånger när det gäller entreprenader, säger Öhman.

Fastighetschef Joakim Öhman säger att det kommer bli aktuellt med ett nytt vitesföreläggande mot entreprenören Nässjö Bygg som inte klarar av att hålla tidplanen.

Foto Petra Östgård

Ett av de senaste fallen gällde ombyggnationen av skolmatsalen och köket på Njudungsgymnasiet. Förseningar medförde då ett vitesföreläggande på entreprenören. Även då var entreprenören Nässjö Bygg. Ett annat projekt där Nässjö Bygg inte kunde hålla tidplanen gällde ombyggnationen av Stensåkra förskola.