Ett problem, som det bland annat rapporterats om i media, vilket också är en bild som bekräftas tandläkare emellan, är att det är svårt att få tid hos tandläkaren, även för de som regelbundet gått till samma tandläkare i många år. Folktandvården har svårt att ta emot såväl nya som gamla patienter. Ibland är det till och med svårt att få en akuttid. I dag hänvisar regionen via sin utförare Folktandvården till andra folktandvårdskliniker om det är kö på patientens närmaste klinik, Privattandläkarna menar att detta är oacceptabelt och att patienten i stället ska få information om det fria valet och möjlighet att välja såväl folktandvård som privat tandvård. För boende i Kvillsfors och Mariannelund är det en klen tröst att de kan få tid på kliniker i Bankeryd eller Smålandsstenar. Det finns ingen anledning att gå över ån efter vatten. Det viktiga borde vara att patienten erbjuds behandling utan onödigt dröjsmål.

De privata tandvårdsföretagen är en viktig resurs, utan vilken tandvården inte skulle fungera. Privattandvården samlar nästan hälften av landets tandläkare och privata tandvårdsföretag behandlar en majoritet av de vuxna patienterna och en stor del av barnen och ungdomarna. På många orter i länet finns privata vårdgivare, som har möjlighet att ta de emot patienter som inte kan få tider hos folktandvården. Samma regler gäller för ersättning från Försäkringskassan hos både privata vårdgivare och folktandvården. Barn och ungdomar (upp till 19 år) har kostnadsfri tandvård, oavsett om man väljer att gå hos en privat vårdgivare eller folktandvården.

För närvarande har privata tandläkare i Jönköpings län inte möjlighet att få ersättning när de ger tandvård till asylsökande. Det finns dock goda förhoppningar att detta ska lösas inom en snar framtid. Det skulle medföra att trycket på tandvården fördelas på fler kliniker än folktandvårdens.

Av alla samhällstjänster, så uppvisar den privata tandvården störst kundnöjdhet, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Den privata tandvården är och vill vara en viktig resurs för länets alla innevånare. Dess resurser borde därför tas tillvara bättre.

SVEN BÅGESUND


ordförande och talesperson för Privattandläkarna lokalavdelningen i Jönköpings län