Därför ställde vi oss bland annat frågan: Hur gynnar denna förändring verksamhetens bästa på Withalaskolan? För att få svar på detta vände vi oss till grundskolechef Britta Utter, skolchef Henrik Wågesson, BUN och KF. Inte trodde väl vi att det skulle vara så svårt att få svar på våra frågor.

När Wågesson besökte skolan före jul sa han på klassiskt chefsmanér att han hörde vad vi sa och att han tog det med sig. Sedan har det varit tyst från hans sida. Utter har vid ett par tillfällen haft möjlighet att besvara våra frågor på plats i skolan, men har nekat oss svaren. Det vi kan konstatera nu så här i efterhand är att vi uppmanas att inte föra dialog via media. Britta Utter önskar att dialogen fortsättningsvis förs via e-post. Då vi inte känner det förtroendet att vara personliga via mejl, är vi numera mer bekväma med att föra dialogen öppet. Både Utter och nämnden har själva valt att svara via media istället för att möta oss personligen.

Drygt sju veckor efter vår skrivelse till BUN får vi via lokaltidningen vetskap om att BUN har publicerat sitt svar på kommunens hemsida. Möjligheten att svara oss via e-post fanns då vi skickade våra frågor till ett antal politiker i nämnden. Tyvärr är skrivelsen inte särskilt informativ. Det är samma svar som tidigare. Både nämnden och Utter svarar oss att politikerna inte kan gå in och styra i sakfrågorna. Bristen på lyhördhet är slående. Vi anser att alla parter borde vara högst angelägna om att vi alla arbetar för verksamhetens bästa, detta för att få så hög måluppfyllelse som möjligt. Förändringar bör genomföras då behov finns. Vår huvudsakliga frågeställning kvarstår: Hur är denna förändring för Withalaskolans bästa? Ännu har vi inte sett någon genomgripande ”förvandling” på vår skola. Enligt den plan som vi har fått presenterad för oss leder förändringen inte till lägre arbetsbörda och likvärdighet för rektorerna på Withalaskolan. Det enda som sker är ett byte av personer på rektorsposterna och ett par nya titlar. Det borde ha funnits en plan för hur de nya rektorernas tjänster skulle se ut innan man genomförde ett byte. Att de nya rektorerna nu bjuder in oss till att tycka till kring hur deras tjänster ska se ut är enbart absurt. Är ändå inte det en grundskolechefs uppgift? Var inte målet likvärdiga tjänster?

Under årens lopp har vi som anställda lärare inom Vetlanda kommun stått ut med både det ena och det andra dumma påhittet. Det svänger snabbt mellan chefer på förvaltningen, inom politiken och pedagogiken. Oftast har vi troget och tyst fogat oss för vårt engagemang och vår ork lägger vi istället på våra elever. I efterhand har man många gånger ångrat att man inte ställde sig på barrikaderna. När vi nu gör vår röst hörd, ta oss då på allvar! Det är vi som är i verksamheten som talar.

ENGAGERADE MEDARBETARE PÅ WITHALASKOLAN

Relaterat till artikeln