Enligt Trafikverket berördes trafiken längs sträckorna Stockholm–Katrineholm–Göteborg, Stockholm–Katrineholm–Norrköping–Malmö samt Sala–Eskilstuna–Linköping.

Trafiken uppgavs påverkas med förseningar samt att vissa tåg leddes om och därmed fick längre restid. Trafikverket uppmanade resenärer att kontakta sitt tågbolag.

Information om situationen meddelades omkring klockan 18.50 på söndagen. Vid 19.30 kunde meddelas att tågtrafiken åter var igång, dock med förseningar som följd.