Annons
Vidare till vetlandaposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sopberget måste bort

Ydre åkeri AB måste åtgärda mängden sopor vid återvinningsanläggningen i Österbymo inom en dryg månad. Annars riskerar företaget ett vite om 30 000 kronor i veckan.

Ydre åkeri AB driver återvinningsverksamheten på fastigheten Bulsjö 3:71 som arrenderas av Ydre bostäder AB.

Sedan i somras har mängden avfall ökat markant på fastigheten. Bland annat finns stora mängder plast från ensilagebalar på området.

Myndighetsnämnden byggnation och miljö beslutade redan i december om ett föreläggande mot åkeriet. Bland annat förelades åkeriet att inom 21 dagar från att beslutet delgivits minska mängden avfall på fastigheten till att täcka högst 500 kvadratmeter och till max tre meters höjd. På det viset ska olägenheter för människor och miljö i närområdet minska, heter det i beslutet.

Detta första krav var en förutsättning för att efterföljande krav på att anläggningen ska hägnas in och förses den med låsbara grindar som ska hållas låsta då området är obemannat. Staketet ska hindra att avfall driver iväg från området.

Likaså måste avfallsmängden minska för att ordna lagring av icke-farligt avfall på en hård yta så att lakvatten kan tas om hand. Allt för att inget läckage ska ske till dricksvattentäkten Bulsjöån intill eller till grundvattnet.

Lång kravlista

Listan efter decembersammanträdet innehåller sedan en lång rad andra förelägganden.

Åkeriet måste städa regelbundet så att anläggningen hålls i välvårdat skick.

Bolaget ska se till att problem med damm eller lukt inte uppstår.

Avfallsmängden får 60 dagar efter delgivningen i december uppgå till som mest 4 600 kubikmeter och vara som mest tre meter hög.

Det ska finnas fastställda mottagningsrutiner för avfall och journaler ska föras över typer av avfall, mängder, transportörer och slutligt omhändertagande.

Krav ställs på att kemiska produkter ska förvaras så att inget kan läcka till avloppsbrunnar eller mark.

Ljudnivån får inte överskrida 50 decibel dagtid vid bostäderna närmast.

Slutligen ska saneringsutrustning ska finnas tillgänglig.

Dyrt vite

Efter att tidsfristen gått ut för de mest omfattande villkoren gjorde miljö- och hälsoskyddsinspektören en inspektion. Då framkom att flera av villkoren inte var uppfyllda.

Ydre åkeri begärde därefter förlängd tidsfrist till 60 dagar.

Vid sitt senaste sammanträde tillmötesgick myndighetsnämnden delvis åkeriets krav. I stället för miljökontorets föreslagna 21 respektive 30 dagars tidsfrist fick åkeriet 45 dagars tidsfrist från delgivningen.

Men samtidigt beslutade myndighetsnämnden om att kombinera de nya föreläggandena med ett löpande vite som kommer att utkrävas om villkoren inte är uppfyllda efter tidsfristen. Åkeriet riskerar då 30 000 kronor i vite per påbörjad kalendervecka.

Föreläggandet gäller även om det överklagas.