För ett drygt år sedan inledde Fenix Begravningsbyrå samtal med Swedish Space Corporation i Kiruna, uppger man i ett pressmeddelande. Begravningsbyrån har ett huvudkontor i Stockholm men är verksam via ombud i hela landet.

Syftet med samtalen är att kunna erbjuda begravningar i rymden.

Längst i planerna man, enligt Fenix Begravningsbyrå, kommit med ett koncept som går ut på att askan efter den avlidne skjuts upp på en resa till ungefär 150 kilometers höjd, för att därefter spridas ut.

Man får själv hämta askan efter en anhörig i ett krematorium och transportera den till Kiruna för att närvara vid uppskjutningen.

”Rest in Space för oss ett steg närmare till att uppfylla dessa drömmar, och på Fenix hoppas man kunna lansera ett färdigt koncept för rymdbegravningar under 2018”, skriver företaget i pressmeddelandet.

Men det verkar än så länge vara oklart vad begravningen ska kosta.

Det finns regler för spridning av aska. Om det ska ske på annan plats krävs tillstånd från länsstyrelsen. Tillståndet kan inte sökas i förväg utan kan bara ges när en person har dött.

Tillstånd får bara meddelas om platsen är lämplig för ändamålet och det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett värdigt sätt.