Förr om åren ansökte Vetlanda BK hos Idrottslyftet om bidrag för evenemang för skolor. Den möjligheten finns inte längre uppger Lars-Åke ”Timpa” Adolfsson, företrädare för Vetlanda bandyklubb, och som är känd för sitt engagemang för skolidrott.

Då det inte är möjligt för dessa ändamål att söka pengar genom Idrottslyftet längre var vi tvungna att komma på något annat. Jag hörde då talas om och hörde av mig dit. Jag fick då beskedet att det var möjligt för föreningar att få hjälp den vägen, berättar Timpa.

I september skickade han in ansökan för Vetlanda BK:s räkning. Beskedet kom snabbt och det var ett positivt sådant.

Vi blev beviljade 30 000 kronor och kan nu ge möjligheten till kommunens skolor för att komma hit till Sapa arena för att åka skridskor, säger en mycket nöjd Timpa.

Rent formellt heter ungdomssatsningen ”Skridskor på skoltid” och många skolor har redan tagit tillfället i akt och kommit till Sapa arena.

Generellt finns inte pengar i skolorna för att åka till bandyhallen, det ligger inte högt på listan. Men här har vi en perfekt anläggning som ligger centralt. Det känns väldigt bra att hallen utnyttjas av skolorna, säger Timpa.

När Vetlanda-Posten är på plats i Sapa arena gästas anläggningen av elever och personal från Björkö skola. En av lärarna som graciöst glider runt på isen är Carin Henrysson. Hos henne är isglädjen stor och den är inte desto mindre hos eleverna.

Faktum är att detta är en av de bästa dagarna på året, när vi får komma hit till Sapa arena och åka skridskor. Vi är tacksamma för Timpas engagemang, utan honom skulle många skolor inte ha råd att komma hit, säger Henrysson.

Satsningen vänder sig framförallt till barn i förskolan upp till årskurs ett. Målsättningen är dock att ”få fulla bussar” till Sapa arena, varför i mindre skolors fall, exempelvis Björköby, så får hela skolan åka.

Vi har inget träningsupplägg för skoleleverna utan det är fri åkning som gäller. Jag vill nog påstå att 30 procent av skolbarnen aldrig tidigare har stått på ett par skridskor. Det märkliga med skridskoåkning är dock att de som inte från början kan stå på ett par skridskor, bara efter en timme kan ta sig fram hjälpligt, och den glädjen man ser i deras ögon är fantastiskt, säger Timpa.

Han uppmanar nu alla skolor i kommunen, som inte hittills har ansökt om att få busstransport till Sapa arena, nu tar den chansen.