Det som händer i våra grundskolor just nu är en förstärkning i ledningsorganisationen som innebär nya rektorsområden och totalt 16 rektorer. Tanken är att rektorerna genom färre medarbetare och ett rimligt antal elever ska få ökade möjligheter för ett nära och hållbart ledarskap. Översynen initierades av min företrädare på skolchefsposten och har under min ledning gått vidare under 2019. Genomförandeuppdraget har grundskolechef Britta Utter.

I samband med omorganisationen har vi valt att plocka bort systemet med biträdande rektorer. Istället har vi lagt fokus på delat ledarskap där likvärdiga rektorer ansvarar för varsin skolenhet men samtidigt samverkar tätt tillsammans. På Withalaskolan blir det därför två rektorer istället för en rektor och två biträdande. Jag är övertygad om att detta borgar för att Withalaskolan kommer att fortsätta att vara den trygga plats där både personal och elever trivs, precis som insändaren beskriver.

Jag har full förståelse för att en ledningsförändring kan skapa oro. Med facit i hand kunde vi varit bättre på att kommunicera kring hur och varför omorganisationen görs och därmed gett förutsättningar för personal och elever att få svar på eventuella frågor i ett tidigare skede. Och det är något vi kommer att ha med oss framöver. Men jag vill också vara tydlig med att beslut kring rektorsanställningar fattas av grundskolechef efter samverkan med berörda fackliga parter. Personalen är delaktig i våra rekryteringar genom sina fackliga representanter.

Britta Utter har stor erfarenhet och kompetens inom grundskoleområdet och som skolchef har jag fullt förtroende för hur hon genomfört sitt uppdrag. Att Britta, som konstateras i insändaren, dessutom har erfarenheten av mediadrev tror jag kan vara en styrka när det gäller att stå till svars för sina beslut, beslut som i det här fallet har fattats helt enligt regelboken.

HENRIK WÅGESSON

skolchef Vetlanda kommun

LÄS MER: Det här kom fram på blixtinkallade mötet om skolorna

LÄS MER: Withalalärare: "Flytta barnen till framsätet"

LÄS MER: Insändare: Vad är det som händer i Vetlandas skolor?

LÄS MER: Personal på Withalaskolan reste sig och gick

LÄS MER: Personalen: Rektorsbytet kom som en överraskning

LÄS MER: Klart: De tar över som nya rektorer

LÄS MER: Efter protesterna – så hanteras skolkonflikten