När Värnamo golfklubbs driving range skulle byggas fick de inget stöd från Värnamo kommun, trots det fick ändå skattebetalarna stå för notan på cirka en halv miljon kronor när resultatet av markjobbet var färdigt. Golfklubben betalade endast 260 000 kronor.

Enligt P4 Jönköping var fakturorna registrerade under projektnamnet "Gång- och cykelvägar i Hånger”. Den som beställde arbetet på golfklubben var Bo Arvidsson, banchefen på golfklubben som också sitter i ledningsgruppen på tekniska förvaltningen i Värnamo kommun.

– Vi hjälper ju föreningar lite varstans med sånt här. Det jag begriper nu, men inte då, var att det inte är lämpligt att jag som har en sådan position på golfklubben, håller i det här projektet, säger han till P4 Jönköping.

På frågan om han inte tyckte det var konstigt att han som banchef gjorde det, svarar han att han inte tänkte på det.

Tekniske direktören Jesper du Rietz uppger för radiokanalen att golfklubben kommer att krävas på pengarna.

– De kostnader som vi har fått kommer vi att fakturera golfklubben. Det kommer vara helt kostnadsneutralt för kommunen, säger du Rietz.

Relaterat till artikeln