Sammanträdet hölls på Wenner-Gren Center på Sveavägen i Stockholm. Till mötet var personer, myndigheter och organisationer som har rätt till insyn i ärendet. Några av de inbjudna var Stena Renewable som driver vindkraftsparken, Lemnhult Energi AB och Vestas som har byggt vindkraftverken.

Vi är nöjda med uppslutningen. Mötet var ett så kallat haverisammanträde, där vi presenterade fakta som insamlats så här långt. Vi håller på med vår analys och har ännu inte kommit fram till några slutsatser, säger Alexander Hurtig.

Vid mötet hade de inbjudna möjlighet att ge feedback till de som leder utredningen vid Statens haverikommission.

Så länge utredningen pågår så kommer vi inte delge något från utredningen, klargör Hurtig.

Målsättningen är att slutrapporten ska vara färdig innan jul, det vill säga .

Eftersom detta är en säkerhetsutredning är vi självklart intresserade att då berätta vad vi kommit fram till. Det handlar ju om att försöka förhindra att detta händer igen, säger Hurtig.

Det var alltså den 24 december förra året som ett av . Leverantören Vestas har själva gjort en utredning varför vindkraftverket föll, och kom fram till att det kan handla om ett mellan tornsektionerna 1 och 2.

Läs mer: Lemnhultsbo om vindkraftsolyckan

Läs mer: Bildspel: Förödelsen efter olyckan

Läs mer: Stor förlust på vindkraftskaoset

Läs mer: Vindkraftverket i gång igen