Varje fredag ger Vetlanda kommun information om det aktuella läget när det gäller coronapandemin. Under fredagen var kommundirektör Magnus Färjhage på plats för att via sociala medier ge ett besked om hur läget ser ut när det gäller den kommunala verksamheten.

Vetlanda kommun har upprättat en särskild avdelning för eftervård på Bäckagården. Där vårdas för tillfället en patient. När det gäller särskilda boenden så finns för närvarande två personer med konstaterad covid-19. För hemtjänsten finns en person med konstaterad smitta, och två inom funktionshinderomsorgen.

Magnus Färjhage konstaterade också en positiv trend när det gäller smittläget i hela länet, men fortsatte med att den trenden beror på att människor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att fortsatt hålla låga siffror så måste folk också fortsatt följa restriktionerna.

Besöksförbud gäller fortfarande på kommunens äldreboenden, men det är okej att hämta sina anhöriga och ta dem utanför boendet. Men också då är det viktigt att hålla avstånd och följa rekommendationer.

Kommunen slog under fredagen också ett extra slag för digitala möten, via en surfplatta eller en dator. När tiden är inne ringer personalen på det aktuella boendet upp dig så att du kan se och prata med den som bor på boendet. Om man nu inte har teknik och kan göra detta hemifrån så kan man få hjälp. Då kontaktar man Emma Croona, anhörigkonsulent på Norrgården i Vetlanda. Då får man boka en tid med henne och ta sig dit på en avtalad tid, och därifrån kontakta sin anhörige eller väl på boendet.