Sävsjö har provat att öppna sina sammanträden i vissa nämnder sedan tidigare och det är med erfarenhet av det som kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson (KD), inte ser det som sannolikt att man kommer göra som Nässjö.

Relaterat till artikeln

– Vi hade öppna sammanträden i barn- och utbildningsnämnden för ett antal år sedan men vi valde att ta bort det. Dels kom det inte många dit och dels färgades sammanträdets diskussioner av att de var öppna eftersom man upplevde att det inte gick att prata om allting längre.

Stefan Gustafsson tror att öppenheten hämmade mötena så att de blev sämre. Därför var man eniga om att inte fortsätta hålla de öppna och han ser en risk att det blir samma i kommunstyrelsen.

Relaterat till artikeln

– Delar var positiva men det blev inte bara det. Utifrån det ser jag det inte som aktuellt att ta upp frågan men någon annan kanske väcker den. Jag tror inte att öppna möten är rätt väg utan ser hellre att vi är öppna på andra sätt. Som mot media och hur vi kommunicerar vår politik till medborgarna. Gärna med fler besök ute i våra verksamheter, säger han.

Sävsjö gör även en del förändringar i upplägget av nämnder och kommunstyrelsen till nästa år. Bland annat försvinner då de beredande utskott man har för fler sammanträden i nämnderna.