Detta bekräftar vård- och omsorgschef Marianne Karlsson i en intervju med Vetlanda-Posten.

Vi har tagit beslut att starta en internutredning. Vi ska försöka belysa händelserna ur alla perspektiv, det vill säga ur medarbetssynpunkt, ur säkerhetsaspekter och för våra brukare, säger Karlsson.

Det var på tisdagsmorgonen som en kvinna på ett LSS-boende på Lasarettsgatan i Vetlanda. En man i 25-årsåldern greps och anhölls efter händelsen. Han har nu .

Internutredningen ska göras av Peter Sjöstrand, som är socialt ansvarig samordnare på vård- och omsorgsförvaltningen.

Utredningen ska göras skyndsamt och har redan påbörjats. Vi kommer att ha regelbundna avstämningar med Sjöstrand hur utredningen fortgår, säger Karlsson.

Hon bekräftar att kommunen kände till att det var en oenighet mellan den mördade kvinnan och den misstänkta gärningsmannen.

Vi känner till att det har varit oenigheter mellan dem. Tanken att det skulle utvecklas på ett sådant sätt som det gjorde föresvävade oss inte. Det fanns inga indikationer på det, säger Karlsson.

Känner du till några konkreta hot?

Nej, inte som jag känner till i nuläget.

Marianne Karlsson säger dock att kommunen har fått synpunkter från hyresgäster om att det fanns störningar i fastigheten. Hon klargör att kvinnan som utsatts för brottet som ledde till hennes död bodde i serviceboendet. Det gjorde däremot inte den misstänkta gärningsmannen.

Har någon av de inblandade uttryckt önskemål om att flytta, med anledningen av oenigheten som funnits mellan dem?

Inte som jag känner till, men vi får se vad utredningen visar, säger Karlsson.

Marianne Karlsson säger att det de senaste dagarna har varit ett hårt tryck från massmedia. Hon säger att hon har försökt berätta utifrån händelsen utifrån den information hon har haft.

Det har varit ett stort pådrag, många har engagerat sig och det har varit många spekulationer. Det vi kan göra är att jobba på utifrån vår uppgift. Internutredningen gör vi för att få ytterligare klarhet i händelsen, säger hon.

Eric Engelbrektsson, vd på Witalabostäder, säger till Vetlanda-Posten att det har förekommit störningsärenden i fastigheten. Däremot kan han inte uttala sig om någon eventuell konflikt mellan de inblandade.

När jag pratar om störningsärenden så talar jag om hela fastigheten. Alla dokument som handlar om inblandade hyresgäster har beslagtagits av polisen, och här gäller förundersökningssekretessen, säger han.

Engelbrektsson säger generellt att Witalabostäder har rutiner när det gäller störningsärenden och dessa har man följt menar han.

Men vi ska också självklart titta på om vi som bostadsbolag kunde ha agerat annorlunda på något sätt, säger han.

Är det något mer du vill säga angående det här ärendet?

Det är en oerhört tragisk händelse som berör väldigt många. Man tänker främst på de anhöriga som drabbats av detta, säger han.