De av regeringen aviserade förändringarna (förbättringarna?) av pensionssystemet imponerar inte på någon. Det tydliggör att det svenska pensionssystemet egentligen är en katastrof och åtgärderna kan liknas vid billig mascara.

De förändringar som aviseras är skattelättnader men endast för de med högre pensioner och höjd garantipension och bostadstillägg för de med lägre pension.

Vad säger egentligen detta? Jo, endast de med intjänad ATP och livsinkomst har en inkomst över svältgränsen, de övriga kompenseras med garantipension och bostadstillägg till nivå över svältgränsen.

Helt ofattbart att Centerpartiet och Liberalerna har gått med på detta. Men kan vara att valet var mellan pest eller kolera, att av två onda ting välja det minst onda?

Alla våra nordiska grannar har ett pensionssystem som bättre belönar för mångårigt slit. Vad har vi i Sverige? Jo, en behandling av äldre som ibland är en ren förödmjukning, både ekonomiskt och i övrigt. Iskall ensamhet med hemtjänst och matlåda i egen lägenhet. Som ett kolli på ett särkilt boende?

Jag vill med detta hylla de som jobbar i hemtjänsten, på särskilda boenden. Men de är offer för systemet.

Är inte de som byggt upp vårt samhälle värda en ålderdom i värdighet? Det får de inte idag. Minutsnabba besök av hemtjänst, mediciner, matlåda och sedan ensamhet. Det är Sveriges lön!

RONNY GUSTAFSSON

Relaterat till artikeln