Tidningen har fått ta del av det brev som inom kort kommer att skickas till Regionledningen och regionfullmäktige. Brevet kommer att vara undertecknat av läkare från alla verksamhetsområden på Höglandssjukhuset.

I brevet skriver man om den stora platsbristen på Höglandsjukhuset som man anser kommer att förvärras ytterligare i sommar: ”Risken är att det skapas situationer där enskilda patienter som behöver vårdas på sjukhus inte kan läggas in. Om så blir fallet vill vi inte stå ensamt ansvariga för vad som händer med dessa patienter som det inte finns plats för”.

Inför varje jourpass känner läkarna redan nu en oro för att inte kunna lägga in de patienter som behöver stanna kvar för vård.

Till sommaren planeras det för totalt 120 vårdplatser för medicin, kirurgi och ortopedi. Det innebär att drygt en tredjedel av alla vårdplatser kommer att försvinna. I dagsläget finns närmare 600 sjuksköterskepass som man inte kan bemanna under sommaren.

I brevet skriver läkarna: ”När vi har fem patienter på akutmottagningen som väntar på inläggning och samtidigt har överbelagda avdelningar på sjukhuset och länets övriga sjukhus inte har plats. Vem tar då ansvaret för att skicka hem vårdbehövande som utifrån medicinska överväganden inte bör skickas hem?"

Under de senaste åren har Höglandssjukhuset tvingats dra ner på ett stort antal vårdplatser. Det började redan våren 2015

Då var beskedet att det var tillfälligt, men fortfarande har inte avdelningen öppnats. Sedan dess har Höglandssjukhuset tvingats minska på ytterligare ett antal vårdplatser.

Författarna till brevet är medvetna om att det delvis handlar om ett nationellt problem, men anser att situationen i Region Jönköping har försämrats dramatiskt på bara tre år. Innan dess fungerade det bra, men inför den här sommaren kan inte ansvariga läkare längre garantera patientsäkerheten.

Läs mer:

Läkarnas brev till regionledningen: Oacceptabel neddragning av vårdplatser till sommaren - patientsäkerheten riskeras

Frisk förstår läkarnas oro

Facken: Ohållbart med treskift

Fortsatt hårt jobb med sommarbemanning

Regiondirektören: ”Vi klarar oss inte utan Höglandssjukhuset”

Därför hoppar sjuksköterskor av

”Min sjuksköterskelegitimation som står på spel”

Sjuksköterskor utbildas åter i Eksjö

Vad händer vid kris?

Sjukvårdsdirektör mötte kritiska Eksjöläkare