Region Jönköpings län meddelade på torsdagsförmiddagen om ett andra dödsfall av en coronamittad person. Det rör sig, precis som onsdagens dödsfall, om en äldre person med flera allvarliga underliggande sjukdomar.

På torsdagsförmiddagen fick 13 patienter sjukhusvård i Jönköpings län på grund av covid-19. Fem av patienterna får intensivvård.

Sedan den 13 mars genomför Region Jönköpings län egna analyser av de provtagningar som sker för coronaviruset. Sammanlagt under har 791 prov analyserats för SARS-CoV-2 i Jönköpings län.

Så här långt har covid 19-patienter vårdats på Länssjukhuset Ryhov. Men i takt med att antalet coronasmittade personer som behöver sjukhusvård ökar kommer från och med torsdagen även patienter läggas in på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.

Det finns normalt 16 intensivvårdsplatser på de tre sjukhusen i länet. Platserna bedöms minst behöva fördubblas för att bemöta det förväntade vårdbehovet då coronautbrottet når kulmen.

Relaterat till artikeln