Vid det senaste sammanträdet i Vetlanda kommunfullmäktige beslutade politikerna att bevilja ett lån på 1,4 miljoner kronor till Vetlanda Arena AB. Lånet ska gå till att betala belysningen i bandy- och hockeyhallen.

– Vårt huvudsakliga syfte med att byta ut belysningen är att göra en energibesparing. De möjligheterna fanns inte när vi byggde hallarna 2011. Utöver detta kommer vi få en bättre belysning i hallarna, framhåller Håkan Edvardsson.

Klart i augusti

Enligt kalkylen kommer den nya belysningen medföra besparingar i form av lägre elförbrukning och underhållskostnader med cirka 190 000 kronor årligen.

– Det innebär att vi på sju år har tjänat i investeringen, säger Edvardsson.

Arbetet att byta ut belysningen har redan påbörjats. Bravida har fått uppdraget.

– All gammal belysning kommer att plockas ned och ersättas av LED.lampor. Vi räknar med att arbetet kommer att vara slutfört i mitten av augusti, säger Edvardsson och tillägger:

– Fler bandyhallar i Sverige har fått ny belysning och det känns självklart bra att även vi nu kan göra denna investering, med kommunens hjälp.

Första gästen

Det har hänt mer grejer i anslutning till Sapa arena på sistone. För några veckor sedan stod uteserveringen till Sussie Olssons kök färdig.

– Det var ett önskemål från restaurangen. Förhoppningen är att kunna locka till sig fler lunchgäster, säger Edvardsson.

Klockan elva har den första lunchgästen för dagen kommit, Åke Zakeusson. En timme senare i den nya uteserveringen på Sussie Olssons kök är det ofta fullsatt.

Foto Roger Ivarsson

Företrädare för restaurangen intygar att den nya uteserveringen brukar vara fullbelagd vid lunchdags. När tidningen kommer på besök, klockan elva, har den första lunchgästen för dagen kommit, Åke Zakeusson. Han trivs i den nya miljön.

– Det handlar om totalt 40 nya platser för restaurangen. Investeringen, 600 000 kronor, är finansierade genom bolagets egna medel, säger Edvardsson.