För två år sedan gjordes en förstudie där man tittade på hur olika aktörer samverkade med varandra i kontakten med individer som behövde stöd från olika aktörer för att rehabiliteras till arbetslivet. Resultatet visade på en hel del brister och därför anställdes en samverkanskoordinator för att reda ut dem.

Undersökningen visade bland annat att man hade för dålig kunskap om varandra och vem som ansvarar för vad, säger Annika Synnes Lindberg, som blev den nya samverkanskoordinatorn för Höglandets samordningsförbund.

Hon berättar att både chefer och personal som intervjuats vittnade om att individer som hade en komplex problematik ofta hade svårt att få den hjälp de behövde.

Många individer snurrade runt mellan olika myndigheter och därför fick de inte alltid de samordnade insatser som man ska ha. Ibland jobbade myndigheterna på parallella spår, fortsätter Annika Synnes Lindberg.

Hon påbörjade tjänsten förra hösten och har sedan dess arbetat fram en samverkansplan. Tanken är att man nu ska ha struktur för kommunikationen mellan myndigheterna och att samverkan ska bygga på funktioner snarare än individer och att personer ska få rätt hjälp till rätt instans.

Under onsdagen skrev fyra olika myndigheter på den nya samverkansplanen. De fyra aktörerna är Försäkringskassan, Vetlanda kommun, Arbetsförmedlingen och Region Jönköpings län.

Nästa steg är att verkställa handlingsplanen mer konkret där personal från de olika instanserna träffas och arbetar fram en struktur som ska fungera över tid.

Förhoppningsvis kan vi fånga upp individer och de slipper att upprepa samma historia för olika personer och att de kan få det stöd som de behöver, säger Karin Björkman, sektionschef Arbetsförmedlingen i Vetlanda.